Bruksgrenar

Bruksgrenar

Vill du lära hunden mer? Då kan du träna och tävla med hunden i SBKs bruksprov. Det är en utmärkt aktivering för din hund där den får jobba med sin fina näsa.

Bruksgrenarna är Svenska Brukshundsklubbens traditionella verksamhet, samtliga med ett ursprung att vara samhället till nytta. Klasserna är appellklass, lägre klass, högre klass, och elitklass. I elitklass kan man även kvalificera sig till SM.
Alla bruksgrenarna innehåller lydnad, uppletande och ett specialmoment. Specialmomenten är spår, sök, rapport och skydd.

Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det. På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra.

Uppletande ingår som en del i alla specialgrenar. Inom ett markerat område skall hunden söka rätt på föremål med människovittring tex en handske, och avlämna dessa till sin förare.

I Spår följer hunden den markbunden vittring efter där en en människa gått. I spåret är träpinnar utlagda som hunden ska markera eller ta upp och lämna till föraren. Med varje klass ökar längden på spåret

I Sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen. Markeringen kan ske på två sätt; antingen genom skall eller att hunden visar att den hittat genom att ta en rulle i halsbandet och därefter leder föraren till den funna personen.

I Rapport skall hunden okopplad springa mellan 2 förare så snabbt som möjligt. Med varje klass ökar längden på sträckan.

I Skydd skall hunden stoppa en flyende person och avvärja hot mot föraren. Inom SBK finns ett par olika former av skyddsprov, dels de traditionella svenska, dels det internationella IGP och mondioring. Gemensamt för dem är att hundarna prövas i skyddsarbete, lydnad och nosarbete. I Sverige är det bara tillåtet för privatpersoner att träna skydd om man skall tävla med hunden.

Intresserad? Läs mer här Prov- och tävlingsgrenar – Svenska Brukshundklubben

IGP

IGP, förkortning av Internationaler Gebrauchshund Prüfungsordnung (Internationell bruksprovordning), är en hundsport som var ursprungligen utvecklad i Tyskland, men som nu praktiseras över hela världen. IGP behandlar och bedömer hundars förmåga att arbeta som tjänstehundar, det kan vara hundar som arbetar inom polisen, tullen, militären eller som sökhundar.

IGP tävlingar är uppdelade i tre discipliner (spår, lydnad, skydd) och består av flera moment som hunden och föraren måste utföra under lång tid. Momenten kretsar kring hundens förmåga att spåra, söka, hoppa och apportera, lyda och skydda föraren. Hunden bedöms på sin lydnad, förmågan att spåra och på sitt skydd.

Spår: Hunden ska med hjälp av sin luktsinne följa ett spår och markera föremål när den hittar dem.

Lydnad: Här utför hunden olika lydnadsmoment, som att gå fot, stanna vid förarens sida, sitta, ligga samt apportera föremål.

Skydd: Här testas hundens förmåga att skydda sin förare, såväl som dess attityd, mod och självbehärskning. Momenten innefattar exempelvis att hunden skäller på en person, försvarar sin förare och attackerar på kommando.

IGP är en krävande och utmanande sport som kräver en stark relation mellan förare och hund. Det är dock också en utmärkt träning för hundar som har en stark dragning till att arbeta, och kan ge en högre nivå av fysisk och mental stimulering till hunden än vanlig lydnadsträning.

Läs mer om IGP här >>>

Ett axplock av exempel

Youtube är en ocean av exempel från alla de roliga saker vi kan träna och tävla med våra hundar. Här nedan finns det några exempel.