Specialsök & Nosework

Specialsök och Nosework

Specialsök och nosework är två olika typer av aktiviteter som involverar att använda hundens luktsinne för att söka efter specifika dofter. Det är en utmanande aktivitet som ger mental stimulans åt hunden och hjälper till att utveckla dess förmåga att söka och fokusera på dofter. Dessutom är det en utmärkt träningsform för att bygga upp hundens självförtroende och öka deras koncentration och samarbetsvilja.

Specialsök inom SBK (svenska brukshundsklubben), är en typ av arbete där hunden tränas att söka efter doft från röda kongbitar. Dessa kan vara från större bitar av kong till millimetersmå. Hunden ska tydligt markera för sin förare var platsen för gömman finns. Specialsök bygger på stort samarbete mellan hund och förare och blir officiell tävlingsgren från den 1 november 2023.

Hundar som används för specialsök inom tex polis- eller tullverksamhet och försvarsmakten, är tränade inom olika områden beroende på deras specialisering, som till exempel för att söka efter narkotika, sprängämnen eller annat.

Nosework, även känt som doftsöksport, är en aktivitet där hunden tränas för att hitta hydrolat av specifika dofter såsom eukalyptus, lagerblad och lavendel. Hundens uppgift är att lokalisera dessa dofter och markera platsen där de hittas. Nosework är en rolig och utmanande aktivitet som både aktiverar hundens sinne och stärker bandet mellan hund och ägare.

Om specialsök
Mer om nosework

Svenska Nose Work klubben, SNWK, är huvudman för reglerna, som sorterar inom SKKs prov- och tävlingskommittés övergripande ansvar. Besök gärna SNWKs webbplats för mer information och regelverket för nosework.

Mer om nosework och svenska noseworkklubben SNWK hittar du här >>