Stadgar

Visst finns det regler och styrdokument

Det som styr och reglerar vår verksamhet är till del stadgar, dvs det grundläggande men också andra nedtecknade dokument.
Här finns länkar till samtliga delar.