Styrelsen

På uppdrag

Styrelsen arbetar på uppdrag från medlemmarna för att förvalta och utveckla klubben i den riktning medlemmarna beslutat. Det är ett viktigt och hedersamt uppdrag.

Vi har 10 styrelsemöten per år men fattar vid behov beslut via styrelsens sms-grupp.

Samtliga i styrelsen har tillgång till styrelsemailen så där nås vi alltid.

styrelsen@harnosandsbk.se

Vill du vara med och driva verksamheten hör gärna av dig till valberedningen!

Huvudsaklig ansvarsfördelning

Torbjörn: Övergripande ansvar, utbildningsansvarig, anläggning
Martin: Agility, Anläggning
Lena: Ekonomi, redovisning, webb, föreningens tekniska lösningar, post, medlemsansvarig
Gunilla: Skrivande, korrespondens
Rolf: Brukssektorn/Tävling, mentalsektorn, lås & larm
Pether: Utbildning & kurser
Linda: Rallysektorn
Kerstin: Kompetens & Kompetensutveckling funktionärer
Agneta: Ungdomssektorn