Allmänna villkor

Viktiga förutsättningar för kursverksamhet

1. Vaccinationsbestämmelser på Härnösands Brukshundklubb. Du skall visa upp vaccinationsintyget på första kurstillfället till kursledaren.

Samma regler som vid Brukshundklubbens (SBK) tävlingar gäller för vaccination när du vistas, går kurs, tävlar eller tränar på Härnösand Brukshundklubb: Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinococos).

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

Hund under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder.

Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra år sedan.

·Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton dagar före kurs, prov-, tävlings- och/eller utställningsdagen.

Vidare rekommenderar Svenska Kennelklubben (SKK) att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

Parainfluensa (kennelhosta) behöver förnyas årligen

2. Du måste vara medlem i Brukshundklubben för att kunna gå en kurs. Se medlemskap >>>

3. Är du som skall gå kursen under 18 år, krävs det målsmans medgivande. Vi ser gärna att målsman är delaktig på kursen för att stötta ungdomen, om det behövs.

4. Alla kurser, föredrag och kulturarrangemang planeras och genomförs tillsammans med Studiefrämjandet. Det innebär att din anmälan till Härnösands Brukshundklubb även registreras hos studiefrämjandet. Dina personliga uppgifter raderas efter att vi registrerat dem i medlemsregistret och studiefrämjandets kursportal. Har du frågor om hur vi lagrar dina personliga uppgifter, kan du kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@harnosandsbk.se.

5. Du får ett automatiskt svar när du skickat kursanmälan.När du skickat in kursanmälan har du även godkänt att föreningen hanterar dina personuppgifter enligt punkt 4. Har du frågor om kursen ring kontaktpersonen som finns angiven i kursannonsen.

6. Du får kursinbjudan innan kursstart. Är kursen fulltecknad får du svar, syns det på kursannonsen

7. Betalning skall vara klubben tillhanda senast 2:a kurstillfället. Priset för kursen ser du på kursannonsen. Du behöver visa upp betalning till kursledaren/instruktören. Betalning sker till:  Kursbetalning görs till pg 46 76 40-9 . Du anger kursens namn och instruktörens namn.

8. Anmälan till kurs/utbildning/föreläsning/läger är bindande. Ångerrätten ska åberopas skriftligen inom 14 dagar från anmälan/betalning. Anmälan innebär alltså att din ångerrätt upphör 14 dagar efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret och att du samtycker till detta villkor.

9. Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss via länken som följer med bekräftelsen. Om du har betalt och måste avanmäla innan sista dag för avanmälan, har du rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 30% anmälnings- och administrationsavgift. Detta gäller även om du eller din hund blir allvarligt sjuka så att ni inte kan deltaga i anmäld aktivitet mot uppvisande av intyg. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen.

10. Har du inte fått kursinbjudan/kallelse till kursen inom 7 dagar innan kursstart, kontakta klubben via e-post eller ring den som står angiven som kontaktperson till kursen. E-post: styrelsen@harnosandsbk.se