Mentalbeskrivning – Mentaltest

Avelsansvar och sunda hundar

Mentalbeskrivning (MH) och mentaltest (MT) är metoder för att utvärdera en hunds beteende och mentala hälsa i olika situationer. Det är en standardiserad provning, som tillåter en objektiv och systematisk bedömning av hundens mentalitet.

Mentaltestet är utfört av en mentaldomare och med utbildade figuranter och testledare. Även om testet i sitt ursprung är knutet till det avelsansvar Svenska Brukshundklubben har för de s k Bruksraserna kan testet också hjälpa ägaren att förstå hur hunden reagerar på olika situationer. Det kan vara användbart för att utforma träningen eller andra hanterande situationer för hunden.

Här kan du läsa mer om MH >>>

Här kan du läsa mer om MT >>>