Ekonomi och medlemskap

Stabilitet och utveckling

Precis som alla andra föreningar och verksamheter så har också vi en ekonomisk verklighet. Den innebär att vi behöver se till att föreningen, vår verksamhet och vårt område förvaltas och utvecklas på ett bra sätt. Genom ekonomiska målsättningar (budget) har styrelsen i uppdrag att se till att verksamheten har en bra ekonomi och att utrymme finns för att förbättra och underhålla.

Vi har en del ekonomiska rutiner som tillsammans syftar till att vi ska kunna ha koll på våra pengar, att vi ligger i linje med budget och att allt hanteras på ett bra och tryggt sätt.

Ditt medlemskap är viktigt!

Ett lokalt medlemskap hos oss kostar 170 kr/år (2023) och numera hanteras alla medlemskap av Svenska Brukshundklubben (brukshundklubben.se).

Rutiner för utbetalning av pengar

300 medlemmar och många aktiva eldsjälar gör att en hel del in och utbetalningar sker. Nedan hittar du formulär att fylla i för att begära utbetalning. Vi är så grymt högteknologiska numera att vi sköter det mesta elektroniskt, dels för att spara på postnords ryggar men också för miljö och för att kunna ha allt samlat på samma ställe. Har du frågor? Tveka inte att skicka ett mail till styrelsen@harnosandsbk.se.

Har du betalat pengar till oss som du vill att vi återbetalar till dig?

Har du haft en kurs och vill ha instruktörsarvode?

Har du varit funktionär vid en tävling och vill ha arvode?

Har du lagt ut pengar för ett inköp och vill ha ersättning från oss?

Har du gjort en resa i samband med aktivitet eller utbildning och vill ha ersättning från oss?

Leverantörsfakturor

30 dagars betalningsvillkor

pdf-faktura: Mailas till styrelsen@harnosandsbk.se
Pappersfaktura: skickas till
Box 3026, 871 03 Härnösand

Referens SKALL anges (dvs vem som gjort beställningen)

Inköp

Inköp till löpande verksamhet görs av Lennart Högel.

Samtliga inköp ska godkännas av Styrelsen innan inköpet görs.

Inbetalning av pengar

Vi har i föreningen två vägar för inbetalningar till oss. Postgiro och swish. Det spelar ingen större roll hur du betalar, det väsentliga är att du noggrant märker din betalning. Skriv vad det är betalningen avser så hamnar den rätt i bokföringen.

PostGiro

46 76 40-9

Swish

123 544 26 52

Internationellt

IBAN: SE27 9500 0099 6026 0467 6409

BIC: NDEASESS