Personuppgifter

GDPR kurser och annat

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Anmälan till kurser och aktiviteter

Härnösands Brukshundsklubb använder ypsik för anmälan. Ypsik är kopplad till hemsidan.

Ypsik anmälningssystem är en svensk webbstjänst som drivs av Ypsik AB

Medlemsvillkor

Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår det hur vi behandlar personuppgifter. Dessa ska medlemmen känna till och aktivt godkänna innan de blir medlemmar eller påbörjar en ny medlemsperiod. Det aktiva godkännandet sker då medlemmen betalar sin medlemsavi.

Kurser och Aktiviteter

Om du anmält dig till en kurs och har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta.

Vi behöver behandla dina personuppgifter på följande grunder:

· För att administrera allting kring kursen, t.ex. för att veta hur många som kommer att delta. Detta inkluderar även att lämna uppgifter till samarbetspartners (studiefrämjandet) för att kunna tillhandahålla kursen. Behandlingen utförs för att kunna uppfylla det avtal du anses ingå när du anmäler dig till kursen. Om du inte anger de personuppgifter som är nödvändiga för detta syfte kan vi tyvärr inte erbjuda dig en plats på kursen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Det är alltid obligatoriskt att ange namn, e-postadress, bostadsadress, personnummer, mobilnummer och eventuell hundras samt senaste vaccinationsdag.

I många fall tar vi betalt för våra kurser, vilket innebär att vi behöver behandla ditt personnummer om du som privatperson.

Vilka andra tar del av dina personuppgifter?

När vi erbjuder en studiecirkel, kurs eller annat arrangemang samarbetar vi vanligtvis med Studiefrämjandet. Vi och Studiefrämjandet kommer vara tydliga med att vi samarbetar innan du anmäler intresse till en sådan verksamhet. Om du anmäler intresse kommer vissa av dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, e-postadress, mobilnummer, att skickas till Studiefrämjandet i syfte att de ska kunna uppfylla sin del av samarbetet. Studiefrämjandet och Härnösansas Brukshundsklubb ansvarar för den behandling vi utför för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som medlem, medan Studiefrämjandet ansvarar för den behandling av personuppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla studiecirklar, kurser och andra arrangemang i egenskap av studieförbund i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier. Vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas av Studiefrämjandet ska du i första hand vända dig till dem på e-postadressen; sundsvall@studieframjandet.se

Om du är osäker kan du dock alltid kontakta styrelsen@harnosandsbk.se, så hjälper vi dig att komma rätt.

Samarbete med externa aktörer

Vi kan även komma att samarbeta med andra parter för att arrangera kurser eller liknande, exempelvis andra , föreningar eller konferensgårdar. Information om sådant samarbete och vem du kan vända dig till för frågor framgår i så fall i anslutning till övrig information om aktuellt arrangemang.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Fakturaunderlag sparas av oss i 7 år efter räkenskapsårets slut i enlighet med bokföringslagen. Kontaktuppgifter sparas i ett år för att kunna skicka inbjudningar till våra andra kurser. Detta görs på basis av vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra kurser.