Driva kurs

När kursen är igång

Vid varje kurstillfälle: kom tidigare för att förbereda träningstillfällena och teori
och ev koka kaffe, tina upp bröd. Valfritt om kursen väljer att ha fika eller inte.

Behöver du använda projektorn med dator testkör tekniken innan kursen
börjar. Maila gärna ut material som du tycker deltagarna ska få. Enstaka sidor
går att kopiera på klubben lilla kopiator.

Kontrollera alltid vaccination, och betalningar vid första kurstillfället.

Ta upp med gruppen hur information, material mm skall spridas i gruppen. Att
starta en facebookgrupp är bra men alla har inte facebook.

Följ upp deltagare som missat eller inte kommer på kursen, där kan du behöva
anpassa kursen för den deltagaren.