Förberedelser

Innan kursen kan starta

Be klubbens utbildningsansvariga om hjälp med att lägg upp kursen för anmälan.

Lägg in kursen i klubbens kalender med datum, tider och vem
som är ansvarig (alltså du).

Kontrollera om det behöver köpas in något material,
tex litteratur. Hör med kursansvarig vilka rutiner som finns för inköp.

När anmälningstiden är ute eller kursen full får du lista på deltagarna.

Skicka Kursinbjudan (PM) till deltagarna 1 vecka innan kursstart.
Ta alltid med texten; ”medlemskap löser du på brukshundklubben.se och
anger Härnösandsbrukshundklubb som din lokalklubb.
Tips; be kursdeltagarna bekräfta att dom fått mailet. Mycket hamnar i skräpposten. Har någon inte bekräftat så skicka dem ett sms.

Förbered dej på innehållet i kursplanen/ kursinnehållet i god tid.
För våra valp- och allmänlydnad finns ett gemensamt innehåll men själva
upplägget är fritt att anpassa.

Utbildningsansvarige lägger upp din kurs hos Studiefrämjandet och du länk där du kan gå in och fylla i närvaro.

Planera om det behövs fika/lunch. Vem gör vad? Kolla med utbildningsansvarige vad som gäller för kurser.

Några dagar innan kursstart kollar du att alla förberedelserna är klara.