Kursavslut

Att avsluta kursen

Klubbens utvärderingsmall lämnas ut. Sparas i pärmen i plåtskåpet.

Fråga deltagarna om deras tänkta nästa steg i sin utvecklingsresa.
De får gärna delge varandra sina planer. Behöver deltagarna komma in i olika
träningsgrupper, försöker instruktören prata med sammankallande för
träningsgruppen, så kontakten görs smidigare.

Förbered och dela ut kursdiplom

Förbered avslutningsfika (om det skall vara något speciellt)

Gör en trevlig avslutningsceremoni

Slutför kursen/ evenemanget i studiefrämjandets portal.

Skicka in dina beviljade utlägg och ersättningsblanketten till kassören direkt
efter avslutad kurs. Webbdokument finns på hemsidan under övrigt.

Rapporterar för instruktörsersättning gör du här >>>